2012

Tidligere

Tid og sted: 14. sep. 2012 17:1519:00, Domus Theologica, Blindernveien 9, aud. U40

Professor emeritus Erik A. Nielsen avholder sine prøveforelesninger til graden dr.philos. under Det teologiske fakultet.

Tid og sted: 13. juni 2012 17:1518:00, Domus Theologica, Blindernveien 9, aud. U40

Cand.polit. Bjørg Fossestøl ved Det teologiske fakultet avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Redegjør for ulike former for evidens, og drøft fordeler og ulemper for forskning og praksis i sosialt arbeid." 

Tid og sted: 19. apr. 2012 17:1518:00, Domus Theologica, Blindernveien 9, auditorium U40

Cand.theol. Inger Marie Lid avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Gis det et spesifikt kristent syn på funksjonshemming? Hvilken betydning vil et slikt syn i så fall kunne ha som grunnlag for synet på funksjonshemming i et moderne, pluralistisk samfunn?"