Prøveforelesninger: Erik A. Nielsen

Professor emeritus Erik A. Nielsen avholder sine prøveforelesninger til graden dr.philos. under Det teologiske fakultet.

Tema for prøveforelesningene

Kl. 17:15–18:00 over oppgitt emne:

Er der en salme i denne kirken?
Nordiske salmer og salmebøker for vår tid.”


Kl. 18:15-19.00 over selvvalgt emne:

”Kristen parodi.”

Tid og sted for disputas

Informasjon om disputasen.

 

 

Publisert 30. aug. 2012 10:25