2018

Tidligere

Tid og sted: 19. des. 2018 10:1511:00, Domus Theologica, The library
Tid og sted: 13. des. 2018 10:1511:00, Domus Theologica, auditorium U40

Asla Maria Bø Fuglestad avholder prøveforelesning over oppgitt emne.

Tid og sted: 30. nov. 2018 10:1511:00, Domus Theologica, Auditorium U40
Tid og sted: 14. sep. 2018 10:1511:00, Sámi allaskuvla/Samisk høgskole i Kautokeino / Guovdageaidnu, rom Sáhkaskáidi, U1_080

Lovisa Mienna Sjöberg avholder prøveforelesning over oppgitt emne.

Tid og sted: 24. mai 2018 16:1518:00, U 40, Det teologiske fakultet, Domus Theologica, Blindernveien 9

Mette Nygård avholder prøveforelesning over oppgitt emne og over selvvalgt emne.