Prøveforelesning: Lovisa Mienna Sjöberg

Lovisa Mienna Sjöberg avholder prøveforelesning over oppgitt emne.

Foto: Aslak Mikal Mienna/Samisk høgskole

Emne for prøveforelesningen

«Redegjør for hvordan samisk kildemateriale kan bidra til utviklingen av indigenous methodology og til en samisk urfolksteologi.»

Tid og sted for disputasen

Informasjon om disputasen.

Publisert 21. juni 2018 10:44 - Sist endret 6. sep. 2018 09:01