Prøveforelesning: Lovisa Mienna Sjöberg

Lovisa Mienna Sjöberg avholder prøveforelesning over oppgitt emne.

Foto: Aslak Mikal Mienna/Samisk høgskole

Emne for prøveforelesningen

Annonseres to uker i forkant.

Tid og sted for disputasen

Informasjon om disputasen.

Publisert 21. juni 2018 10:44 - Sist endret 29. juni 2018 10:30