Prøveforelesning: Asla Maria Bø Fuglestad

Asla Maria Bø Fuglestad avholder prøveforelesning over oppgitt emne.

Emne for prøveforelesningen

"Betydningen av subsidiaritetsprinsippet i katolsk naturrett og sosial-lære og i europeisk politikk og lovgivning. Opprinnelse, kritikk, endring."

Tid og sted for disputasen

13. des. 2018 12:00 - 16:00, Domus Theologica, auditorium U40.    

Mer informasjon om disputasen.

Publisert 10. des. 2018 13:48 - Sist endret 10. des. 2018 13:53