Prøveforelesning: Inger Marie Lid

Cand.theol. Inger Marie Lid avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Gis det et spesifikt kristent syn på funksjonshemming? Hvilken betydning vil et slikt syn i så fall kunne ha som grunnlag for synet på funksjonshemming i et moderne, pluralistisk samfunn?"

Publisert 30. mars 2012 15:21 - Sist endret 20. apr. 2012 14:42