Prøveforelesning: Halvard Johannessen

Halvard Johannessen avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Drøft forholdet mellom fagfeltene praktisk teologi og studiet av kristen spiritualitet med utgangspunkt i begrepene erfaring og praksis. Legg særlig vekt på nyere, internasjonal litteratur. Hvordan kan disse fagfeltene gjensidig berike hverandre?"

Tid og sted for disputasen

Les mer om disputasen.

Publisert 16. feb. 2017 13:37 - Sist endret 16. feb. 2017 13:37