Prøveforelesning: Vebjørn Horsfjord

Vebjørn Horsfjord avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Theology of Religions in the ACW-process".

Tid og sted for disputasen

Informasjon om disputasen.

Publisert 17. juni 2015 09:43 - Sist endret 10. aug. 2015 10:00