Prøveforelesning: Tove Nicolaisen

Cand.philol. Tove Nicolaisen ved Det teologiske fakultet avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Hvordan kan man utvikle en pluralistisk didaktikk og metodikk i RLE-faget?"

Tid og sted for disputasen

Disputasen finner sted 15. februar 2013 kl. 10.15 på TF.

 

Publisert 7. jan. 2013 16:26 - Sist endret 1. feb. 2013 09:53