Prøveforelesning: Jon Øygarden Flæten

Jon Øygarden Flæten ved Det teologiske fakultet avholder prøveforelesning over oppgitt emne. Tittelen er: "Receptions of Late Medieval Mysticism in Early Lutheran Spirituality".

Tid og sted for disputasen

Om disputasen.

Publisert 26. mars 2013 11:05 - Sist endret 21. mai 2013 15:30