Prøveforelesning: Øystein Brekke

Cand.philol. Øystein Brekke holder sin prøveforelesning over oppgitt tema: Hva er kristendommens sentrale myte - og hvorfor? 

Disputas

Se disputas

 

 

Publisert 4. mars 2010 11:49 - Sist endret 9. mars 2010 18:59