Irene Trysnes prøveforeleser: Festivalisering av kristne sommerstevner for ungdom.

Cand.philol. Irene Trysnes holder sin prøveforelesning over oppgitt tema: Festivalisering av kristne sommerstevner for ungdom. Teoretiske og kulturpolitiske implikasjoner.  

Disputas

Se disputas

 

Publisert 4. mars 2010 11:57 - Sist endret 18. mars 2010 10:17