Disputas: Stefanie Schön

Stefanie Schön ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og Det teologiske fakultet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor). Tittelen på avhandlingen er: "How did the Woman in Hosea 2 become an adulterous wife? Re-evaluating the Concept of Canon in Light of Secondary Backgrounds in Modern Reception."

Tid og sted for prøveforelesningen

Prøveforelesningen vil finne sted 16. desember 2016 kl. 10.15-11.00 i U40, Domus Theologica. 

Les mer om prøveforelesningen.

Bedømmelseskomité

  • Professor Yvonne Sherwood, University of Kent (førsteopponent)
  • Professor Kåre Berge, NLA Høgskolen (annenopponent)
  • Professor Marianna Bjelland Kartzow, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Prodekan Hallgeir Elstad

Veiledere

Professor Jorunn Økland, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

Professor Terje Stordalen, Det teologiske fakultet

Sammendrag

"Hun ba om det." Ideen om at seksuell vold begått mot en kvinne er hennes egen feil lever videre.

Mange tror dette er gamle fordommer. Bibelske tekster – spesielt de fra Det gamle testamente – blir ofte forstått som kvinnefiendtlige. Feministiske lesninger av disse tekstene som leser dem mer positivt, blir derfor ofte kritisert av andre feminister; som en forsert redning av håpløse tekster. Mange ikke-feministiske bibelforskere kritiserer alle feministiske lesninger for å være politisk motiverte tolkninger der en moderne dagsorden legges på en gammel tekst som egentlig betyr noe annet.

Men hvem bestemmer egentlig hva en tekst betyr? Alle tekster må forstås gjennom fortolkning. Hver leser eller lesing vil uunngåelig tillegge teksten mening, og disse kan være både forutinntatte og fordomsfulle.

Hoseas bok (spesielt kapittel 2) er en gammeltestamentlig tekst kjent for sine problematiske metaforer. For eksempel beskriver teksten hvordan en kvinne trues til å kle seg naken foran et mannlig publikum. Denne avhandlingen hevder at det i stor grad er kommentatorene som, på basis av sine fordommer, har fremstilt dette som en kvinnefiendtlig historie. Det er de som til syvende og sist har forvandlet fortellingen om en seksuelt krenket kvinne til en historie om en kvinne som med rette blir straffet for sine synder.

Dette viser at betydningen av en tekst innenfor en etablert kanon som Bibelen slett ikke er så fastsatt som mange tror. Samtidig viser det hvordan kvinnefiendtlige stereotypier og mønstre fortsatt eksisterer blant mange av dem som arbeider med bibeltekster i dag. Gjennom en lang resepsjonshistorie har disse kvinnefiendtlige stereotypiene blitt "kanonisert" sammen med den teksten som de er skrevet inn i. Både fra et etisk og fra et vitenskapelig perspektiv insisterer derfor Stefanie Schön i sin avhandling på at en åpen og kritisk vurdering av moderne forutinntatte holdninger må være en integrert del av enhver kunnskapsproduksjon.

Vitenskapelig sammendrag på engelsk (pdf)

Publisert 19. okt. 2016 15:17 - Sist endret 2. des. 2016 13:16