Islam Nets fredskonferanse

Foto: Islam Net

"22. juli drepte Breivik 77 mennesker som et resultat av sitt hat overfor islam. Breiviks rettssak er i gang, i kjølvannet av det inviterer Islam Net til fredskonferanse for å forebygge islamhatet som fostret Breivik."

Slik lød ingressen da Islam Net inviterte til fredskonferanse i april i år. I tre dager talte kjente foredragsholdere som Hussain Yee, Ali M. Salah og Abdul Jabbar om utvalgte emner knyttet til forståelsen og fortolkningen av islam generelt og i en norsk kontekst spesielt.

I denne ordvekslingen gir professor Ulrika Mårtensson, skribent Ellen Reiss og masterstudent Marius Linge tre forskjellige versjoner av hva konferansen egentlig handlet om - var konferansen et uttrykk for et oppriktig ønske om dialog med det norske storsamfunnet, eller snarere et konvensjonelt forkynnelsesarrangement? Står Islam Net for en mer bokstavtro form for overbevisning enn andre muslimer, og hvilke kriterier for 'rett islam' kan skimtes på nettforumene som drives av organisasjonen? Dette er bare noen få av de mange spørsmålene som tas opp i disse tre innleggene.

Etter publiseringen av de tre opprinnelige innleggene har Ulrika Mårtensson svart på noen av spørsmålene Ellen Reiss nevner i sin tekst, i innlegget Dialogen inleds av Mårtensson.

Islam Net: salafisme med flere stemmer

Av Marius Linge

Mårtensson har rett i at Islam Net fremstår som en mer åpen organisasjon under fredskonferansen enn det den gjerne beskrives som. Samtidig kan det være grunn til å etterlyse et mer kritisk blikk. Gjennom min observasjon av Peace Conference Scandinavia 2012, men også utifra min oppfatning av Islam Nets øvrige aktiviteter ønsker jeg å bidra til en bredere forståelse av gruppen.

Dialogen inleds av Mårtensson

Av Ulrika Mårtensson

Ett kritiskt sinnelag måste innefatta antagandet att vi behöver mer kunskap om det vi redan vet. Hur ska vi få mer kunskap om Islam Net än vad vi redan har? Mitt intryck när jag läste Reiss' första referat av Peace Conference, och nu detta inlägget, är att hon inte ser något av värde hos Islam Net.