Misjon og utvikling

Published May 24, 2011 9:01 AM

Hvis norsk bistand har et ønske om å nå ut til de som trenger hjelpen aller mest, så representerer lokale kirker og moskeer det nettverket som statsapparatet mangler i verdens fattigste land.

Published May 24, 2011 9:00 AM

Bidrar misjonsorganisasjonenes utviklingsarbeid til målbart bedre helse og høyning av befolkningens kunnskapsnivå?