Kirkevalget

Published Aug. 30, 2011 2:52 AM

11. og 12. september er det duket for det første valget til menighets- og bispedømmerådene siden demokratireformen for to år siden. Hvordan fungerte endringene ved forrige valg, og fikk de kirkelige organene bredere eller dypere demokratisk forankring enn tidligere?