Når begynte religionen?

I serien med innlegg i kjølvannet av PluRel-konferansen er vi i denne omgang kommet til professor Halvor Moxnes (UiO), som holdt et innlegg om religionsbegrepet i studieemner om Det nye testamente under konferansen. Sentralt i innlegget sto spørsmålet om hvorvidt 'religion' lar seg anvende som et beskrivende, analytisk begrep i arbeidet med antikke tekster.

I denne teksten presenterer Moxnes denne problemstillingen slik den kommer til uttrykk i den nye boken Before Religion. A History of a Modern Concept (2013), som er skrevet av den amerikanske religionsforskeren Brent Nongbri.

I et ytterligere innlegg kommenterer professor Terje Stordalen (UiO) hvordan Nongbri leverer et viktig bidrag til problematiseringen av religionsbegrepet i antikkforskningen, men setter spørsmålstegn ved Nongbris egen bruk av begrepet.

 

 

Når begynte religionen?

Av Halvor Moxnes

Before Religion er en meget nyttig bok. Nongbri peker på den selvfølgelighet som begrepet ”religion” blir brukt med, og som jeg kjenner igjen innenfor nytestamentlige studier der det for eksempel brukes om ”jødedom” (som snarere er en etnisk kategori) og kristendom som en ”ny” religion. Han gir en mengde instruktive og godt dokumenterte eksempler, der han viser en meget stor oversikt og evne til å bringe sammen relevant materiale.

Religion: "Re-deskripsjon" og forståelse

Av Terje Stordalen

Brent Nongbri gir gode grunner for å se begrepet religion som “re-deskriptivt” når det anvendes i utforskning av antikke praksiser; ledd i en operasjon som skriver moderne konsepter inn i antikke praksiser. Dessverre blir hans eget religionsbegrep statisk modernistisk nettopp i ly av dette argumentet.