Religion og populærkultur

 

Religion, religiøse symboler og konsepter har inngått i et gjensidig forhold til populærkulturen i en årrekke: Da George Lucas skrev manus til Star Wars-trilogien, dro han veksler på myteteoretikeren Joseph Cambells teori om 'monomyten' - ideen om at det ligger én felles, grunnstruktur bak alle kjente mytologier, knyttet til spørsmål om opphav, identitet og frelse. Religiøse forestillinger har i en årrekke gitt opphav til noen av de viktigste tropene i tv-serier, og studiet mellom religion og populærkultur har for lenge siden nådd et slikt omfang at det er blitt et eget felt, komplett med egne tidsskrift som The Journal of Religion and Popular Culture. Også i Norge har spørsmålet om religion og populærkultur vært gjenstand for akademisk interesse, sist i form av boken Det folk vil ha. Religion og populærkultur (2011).

I denne ordvekslingen gir Ole Jakob Løland og Anders Martinsen (begge UiO) en smakebit på en bok om religion og populærkultur som de gir ut på Scandinavian Academic Press sammen med Petter Skippervold (også UiO) i løpet av 2014. Begge tekstene løfter fram spørsmål knyttet til Bibelen og hvordan ulike lesninger av denne påvirkes av rammene som legges for tekst og tolkning i populærkulturen.

 

 

Hva kan true Bibelen?

Av Ole Jakob Løland

I et land som Norge ser det ut til folk blir lite eksponert for en sakral, religiøse omgang med Bibelen. Kirkegang holder seg stabilt lavt. Kanskje fører religiøse endringsprosesser til at den spådde relativiseringen skyter fart, men den digitale utviklingen ser ikke ut til å bremse den. Snarere tvert imot. Relativiseringen av Bibelens status kan akselerere i den delen av verden som påvirkes aller mest av digitale medier.

Eksegetenes vending mot resepsjonshistorie

Av Anders Martinsen

Eksegetenes inntog i populærkulturen kan  forstås som et forsøk på å forstå og forklare nye prinsipper for bibeltolkning. Her kan man tenke på bøker som Da Vinci-kodens betydning for forståelsen og diskusjonen av apokryfe evangelier og forholdet mellom Jesus og Maria Magdalena, bruken av apokalyptiske motiver i apokalyptiske/postapokalyptiske filmer, spill, musikk og eksodus-motivet i amerikansk politikk.