Kirke og stat

Published Mar. 24, 2011 2:59 PM

Det er åpenbart bedre argumenter for å avvikle statskirken enn å beholde den. En liberal politikk kan skape mer frihet og likhet enn det vi har nå.