Interreligiøs dialog

Høsten 2010 vedtok FNs Generalforsamling enstemmig å gjøre den første uken i februar til World Interfaith Harmony Week (WIFHW), etter et initiativ fra kongen av Jordan. Målsettingen er å forene og synliggjøre religiøst motivert fredsarbeid over hele verden.

foto: flickr/Jim BowenI denne ordvekslingen belyser PluRel-stipendiatene Vebjørn Horsfjord og Helge Årsheim den interreligiøse og internasjonale politiske konteksten for uken. Horsfjord vurderer forbindelseslinjene mellom WIFHW og dialoginitativet A Common Word Between Us and You, mens Årsheim gjennomgår utviklingen i resolusjoner om religion og religiøsitet i FNs generalforsamling og setter spørsmålstegn ved hvem som inkluderes i religiøse dialoginitiativer.

Fra karikaturkrise til harmoniuke

Av Vebjørn Horsfjord

Formålet med World Interfaith Harmony Week er ganske løst definert. I verste fall renner initiativet ut i sanden som nok et velment, men maktesløst forsøk på å bygge bro over religiøse skillelinjer. Og om ambisjonene er for store, vil skuffelsen utvilsomt bli stor.

Fra rettighet for individer til individ med rettigheter - religion i FNs generalforsamling 

Av Helge Årsheim

Etter dvaletilstanden under den kalde krigen har religiøse spørsmål klatret stadig høyere på agendaen i FNs generalforsamling det siste tiåret, og religion fremmes stadig oftere både som fredsskapende verktøy og uavhengig rettighetshaver med krav på beskyttelse.

.