Alternativ medisin

 

Mens alternativbevegelsen forbereder Alternativmessa på Lillestrøm, fortsetter Human-Etisk Forbund sin kampanje mot useriøs alternativmedisin under overskriften ”Ingen liker å bli lurt”. I denne ordvekslingen spør vi: Er HEFs kampanje legitim religionskritikk, eller begrenser angrep på alternativmedisin-samfunnets mulighet til å vinne verdifull innsikt?

18. til 20. november er det tid for Alternativmessa på Lillestrøm igjen. Messa er den klart største av de årlig opp mot 30 alternativmessene som holdes i Norge. 350 utstillere og 400 ulike seminarer, konserter, foredrag og verksteder vil dele på 5500 kvadratmeter i Norges største messesenter. Blant utstillerne vil de som tilbyr alternativ behandling av ulike slag, utgjøre en stor andel. I februar i år lanserte Human-Etisk Forbund (HEF) kampanjen Ingen liker å bli lurt, som retter søkelyset mot ”klarsynte, kvakksalvere og krystallhealere” og “alle som utnytter deg økonomisk når du er i en sårbar situasjon eller skor seg på deg når du er ulykkelig”:

Det er mange der ute som kommer med udokumenterte påstander om hvordan ting egentlig henger sammen, hva du egentlig skal mene og hvordan du egentlig bør leve livet ditt. Skal de få fortsette med lureriet sitt?

Kampanjen har vært sentrert rundt en nettside og en Facebook-side der debattene fortsatt går livlig. Den har også vært profilert gjennom annonser i VG og Dagbladet. I denne blogg-utvekslingen har vi utfordret Notto Thelle, som er seniorprofessor ved Det teologiske fakultet og har forsket på alternativmiljøet i en årrekke, til å skrive hovedinnlegg med utgangspunkt i kampanjen. Folklorist Audhild Skoglund og tidligere leder i Alternativt nettverk Øyvind Solum responderer fra hver sin kant.

16. november publiserte Even Gran, leder for kampanjen, et svar på HEFs egen blogg. Svaret er nå også lagt ut her.

 

 

Skeptiker eller en som er lurt?

Av Audhild Skoglund

Det finnes definitivt nok av kynikere som forsøker å hale penger ut av dødssyke kreftpasienter eller narre folk til å tro at de kan kurere alvorlige matallergier med litt akupunktur. For mange er imidlertid alternativmedisinen nettopp et alternativ. 

 

"Ingen liker å bli lurt" er ikke et dialogprosjekt

Av Even Gran

Både Thelle og Skoglund antyder at vi som står bak aksjonen ikke er klar over at det finnes mange omsorgsfulle mennesker i alternativmiljøene som gir livshjelp og helse til mennesker som ellers ville ha hatt miserable liv. Det er vanskelig å forstå hvordan de kan ha fått et slikt inntrykk.

 • "Ingen liker å bli lurt" er ikke et dialogprosjekt Nov. 16, 2011 5:30 PM

  Samtlige innleggsskrivere er kritiske til "Ingen liker å bli lurt", og som aksjonsleder synes jeg de fortjener et svar. Jeg skal konsentrere meg om Notto R. Thelles innlegg, og kommentere noen hovedpunkter hos Skoglund. 

 • Skeptiker eller en som er lurt? Nov. 11, 2011 12:27 AM

  Jeg ble bedt om å skrive en kommentar til Notto R. Thelles innlegg Ingen liker å bli lurt – åpenhet og kritikk. Etter å ha lest innlegget, konstaterer jeg at jeg finner Thelles kritikk av Human-Etisk Forbunds (HEF) kanpanje «Ingen liker å bli lurt» betimelig. Selv var jeg en av dem som ivrig klikket meg inn på kampanjens Facebook-side da den ble lansert. Jeg har i mange år ivrig fulgt med på bloggen til Foreningen Skepsis, og også selv bidratt med flere artikler den gang foreningen gav ut et eget tidsskrift. I tillegg har jeg skrevet kritisk om alternativmedisin en rekke ganger.

 • Hvem lurer hvem? Nov. 11, 2011 12:20 AM

  Å reflektere rundt spørsmål om alternativmedisin er nyttig nok, men hva vil man egentlig? Thelle sier på den ene siden at Alternativt Nettverk (AN) faktisk er åpent for kritiske spørsmål og setter etiske mål, og på den annen side at alternativbevegelsen ikke er det. Da lurer jeg på hva man egentlig mener med alternativbevegelsen? Hvem er det man snakker om, og hvem skulle egentlig ha gjort noe annet enn det de allerede gjør? Det kan virke som både Thelle og Human-Etisk Forbund lager seg litt karikerte bilder av en alternativbevegelse, basert på personlig synsing, eget livssyn og anekdotisk materiale som man generaliserer ut fra på ulike måter. Om man hadde makt til det, hva er det egentlig man ønsker å oppnå?

 • Ingen liker å bli lurt - åpenhet og kritikk Nov. 11, 2011 12:11 AM

  Ja til skepsis