Dialogen inleds av Mårtensson

Som svar på Ellen Reiss' inlägg vill jag förtydliga min syn på dialog. Mitt inlägg var inte en del i en dialog med Islam Net utan en uppmaning till 'majoriteten'. Jag har inte ändrat mig vad gäller att dialog handlar om att föra fram alternativa synsätt och att stå för sin uppfattning om man har en annan uppfattning än sin dialogpartner. Men det gäller ju båda parterna i en dialog!

Dialog, accept och respekt

Mitt intryck när jag läste Reiss' första referat av Peace Conference, och nu detta inlägget, är att hon inte ser något av värde hos Islam Net. Till och med den entusiasm som arrangörerna och den unga publiken gav uttryck för uppfattar Reiss som problematisk därför att hon ser den som uttryck för att de inte förstår att de borde vara kritiska till det de hör och ser. Reiss har full rätt att vara kritisk mot det som Islam Net och Peace Conferences föreläsare står för. Men för att dialog ska vara möjlig så måste man också försöka leva sig in i vad det är som gör andras uppfattning meningsfull för dem, vad det är som ger dem glädje, intellektuellt utbyte, som får dem att vilja vara samman med vissa andra, osv.

Då räcker det inte att bara ta fram att den andre inte förstår konsekvenserna av sina val. Man måste börja med att acceptera och respektera att den andre är en lika medveten och kritiskt tänkande person som en själv, och försöka se vad det är som ger mening. Och, mest iögonenfallande av allt är att Reiss inte öppnar sig för möjligheten att det är tecken på stor självständighet att stå för en tro och en livsstil som majoriteten i stort sett finner problematisk. Då är man ju minst av allt konform och benägen att bara tänka som man blir tillsagd av andra!

'Vi' och 'dem'

Sedan stämmer det naturligtvis som Marius Linge påpekar, att muslimer som inte är salafi-inspirerade också menar att de följer Profetens sunna; men det är ändå tydligt att många som söker sig till Islam Nets form av islam är extra intensivt sysselsatta med att tolka Koranen och hadith i sitt vardagsliv. De tar också andra etiska principer med förankring i skrifterna på extra stort allvar, bland annat principen att "påbjuda det som är till nytta och bekämpa det som är skadligt" (och vad som är nyttigt respektive skadligt blir då också ett ständigt återkommande tema för diskussioner).

Det gör att de kan bli moraliserande och att de tar sig rätt att tala om för andra muslimer vad som är nyttigt och vad som är skadligt. Men det i sig är, som Linge också säger, inget som borde hindra 'majoriteten' från att bjuda in till dialog och offentliga samtal med representanter för Islam Net. 'Vi' talar ju ofta om för 'dem' vad som är skadligt och nyttigt för dem, så då borde vi också kunna ta deras uppfattningar på allvar, även om man inte är enig.

Vad gäller könsroller, som Reiss också tar upp, så kom det fram en liten men viktig detalj i Hussain Yees föredrag. Yee sa att en muslimsk man har plikt att försörja sin hustru även om hon arbetar och har en egen inkomst. Kvinnor behöver alltså inte vara ekonomiskt beroende av sin man, men om de vill så har de rätt att kräva underhåll för sitt arbete som mödrar. Jag är helt enig i att detta är en konservativ kvinnosyn, men de som tolkar skrifterna anstränger sig att finna lösningar som passar ungdomar idag, som vill utbilda sig och vara yrkesarbetande.
 

Ulrika Mårtensson er professor i religionsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

By Ulrika Mårtensson
Published June 14, 2012 4:12 PM - Last modified June 4, 2015 1:51 PM