Temauken våren 2009 - "Himmel og jord skal brenne? Teologi i klimaforandringens tid"

Forelesning fra Temauka våren 2009: "Himmel og jord skal brenne? Teologi i klimaforandringens tid"