Dagsseminar: Kirke, kjønn og samliv 4. mars 2009

Publisert 15. mars 2010 18:52

Professor emeritus ved Det teologiske menighetsfakultet Torleiv Austad foreleste om skilsmisse og gjengifte i forbindelse med dagsseminaret “Kirke, kjønn og samliv – fra debatt til dialog” 4. mars 2009

Publisert 15. mars 2010 18:39

Professor ved Det teologiske menighetsfakultet Gunnar Heiene foreleste om seksualitet og etikk på dagsseminaret “Kirke, kjønn og samliv – fra debatt til dialog” 4. mars 2009

Publisert 15. mars 2010 18:30

Stipendiat ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, Eivor Oftestad foreleste om barn og den nye ekteskapsloven i forbindelse med dagsseminaret “Kirke, kjønn og samliv – fra debatt til dialog” 4. mars 2009

Publisert 15. mars 2010 18:26

Stipendiat ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, Åste Dokka foreleste om samboerskap og ekteskap i forbindelse med dagsseminaret “Kirke, kjønn og samliv – fra debatt til dialog” 4. mars 2009