Temauken 09 - Himmel og jord skal brenne? Trond Skard Dokka, professor i teologi, UiO: Å lese om Gud i naturens bok

Temauken 09 - Himmel og jord skal brenne?  Trond Skard Dokka, professor i teologi, UiO: Å lese om Gud i naturens bok

 

 

 

Publisert 2. okt. 2009 11:48 - Sist endret 2. sep. 2015 18:08