Temauken 09 - Himmel og jord skal brenne? Sturla J. Stålsett, generalsekretær i Kirkens Bymisjon: Er en annen verden mulig?

Temauken 09 - Himmel og jord skal brenne? Sturla J. Stålsett, generalsekretær i Kirkens Bymisjon: Er en annen verden mulig?

Publisert 2. okt. 2009 12:19 - Sist endret 2. sep. 2015 18:27