Temauken 09 - Himmel og jord skal brenne? Halvor Moxnes, professor i teologi, UiO: De siste tider i bibelen og i dag.

Temauken 09 - Himmel og jord skal brenne? Halvor Moxnes, professor i teologi, UiO: De siste tider i bibelen og i dag.

Publisert 2. okt. 2009 12:16 - Sist endret 2. sep. 2015 18:24