Temauken 09 - Himmel og jord skal brenne? Jorunn Jernsletten, førstelektor ved Kirkelig Utdanningssenter i Nord:Eit fjerdeverdensblikk på skaparverk og menneske

Temauken 09 - Himmel og jord skal brenne? Jorunn Jernsletten, førstelektor ved Kirkelig Utdanningssenter i Nord:Eit fjerdeverdensblikk på skaparverk og menneske

 

 

 

Publisert 2. okt. 2009 12:08 - Sist endret 2. sep. 2015 18:25