Temauken 09 - Himmel og jord skal brenne? Ole Jakob Løland, kapellan i Skøyen menighet, Oslo: Nå er det dommedag

Temauken 09 - Himmel og jord skal brenne? Ole Jakob Løland, kapellan i Skøyen menighet, Oslo: Nå er det dommedag

 

 

 

Publisert 2. okt. 2009 12:09 - Sist endret 2. sep. 2015 18:25