Temauken 09 - Himmel og jord skal brenne? Maria Jansdotter Samuelsson, universitetslektor ved Estetisk-filosofisk fakultet, Karlstads universitet: Økofeministiske blikk på forholdet mellom mennesket, naturen og Gud.

Temauken 09 - Himmel og jord skal brenne? Maria Jansdotter Samuelsson, universitetslektor ved Estetisk-filosofisk fakultet, Karlstads universitet: Økofeministiske blikk på forholdet mellom mennesket, naturen og Gud.

Publisert 2. okt. 2009 12:17 - Sist endret 2. sep. 2015 18:23