Temauken 09 - Himmel og jord skal brenne? Åste Dokka, stipendiat i teologi, UiO: Rekapitulasjon. Menneskesyn og frelsesoppfatning

Temauken 09 - Himmel og jord skal brenne? Åste Dokka, stipendiat i teologi, UiO: Rekapitulasjon. Menneskesyn og frelsesoppfatning

 

 

 

Publisert 2. okt. 2009 11:50 - Sist endret 2. sep. 2015 18:09