Temauken 09 - Himmel og jord skal brenne? Martin R. Hauge, professor emeritus i teologi, UiO:I begynnelsen. Menneske og natur i gammeltestamentlige tekster

Temauken 09 - Himmel og jord skal brenne? Martin R. Hauge, professor emeritus i teologi, UiO:I begynnelsen. Menneske og natur i gammeltestamentlige tekster

 

 

 

Publisert 2. okt. 2009 12:02 - Sist endret 2. sep. 2015 18:09