Temauken 09 - Himmel og jord skal brenne? Torstein Tollefsen, professor i filosofi, UiO: Gudserfaring i naturen i austkyrkjeleg tradisjon.

Temauken 09 - Himmel og jord skal brenne? Torstein Tollefsen, professor i filosofi, UiO: Gudserfaring i naturen i austkyrkjeleg tradisjon.

Publisert 2. okt. 2009 12:21 - Sist endret 2. sep. 2015 18:21