Temauken 09 - Himmel og jord skal brenne? Notto Thelle, professor emeritus i teologi, UiO: Menneske og kosmos: Kristen teologi utfordret av Østen

Temauken 09 - Himmel og jord skal brenne? Notto Thelle, professor emeritus i teologi, UiO: Menneske og kosmos: Kristen teologi utfordret av Østen

Publisert 2. okt. 2009 12:20 - Sist endret 2. sep. 2015 18:22