Om bloggen

Bloggen er et faglig orientert nettsted som drives av det tverrfakultære forskningsnettverket PluRel ved Universitetet i Oslo.

Bloggen er et redigert diskusjonsforum der hovedinnleggene skrives etter invitasjon fra redaksjonen. Hovedinnleggene kan ha ulik karakter: 

  • Kommentarer til og faglige analyser av religionsrelaterte samfunnsdebatter
  • Innlegg i pågående faglige diskusjoner blant religionsforskere
  • Innlegg i tilknytning til avholdte eller kommende PluRel-arrangementer

Privatpersoner står fritt til å komme med kommentarer i kommentarfeltet. Bare saklige kommentarer skrevet under fullt navn vil publiseres.

Redaksjonen vurderer fortløpende bidrag innenfor disse kategoriene fra andre bidragsytere. Send en e-post til postmottak@plurel.uio.no dersom du ønsker å bidra.

Redaksjon:

Oddbjørn Leirvik, professor i interreligiøse studier, faglig leder for PluRel

Helge Årsheim, stipendiat 

Vebjørn L. Horsfjord, stipendiat 

 

 

Published May 29, 2012 10:56 AM - Last modified June 27, 2018 9:50 AM