English version of this page

Forskerutdanning: ph.d. ved Det teologiske fakultet

Ved Det teologiske fakultet kan du jobbe sammen med noen av Europas beste forskere innen teologi og religionsstudier, og delta i spennende forskningsprosjekter.

Fakta om ph.d. ved TF

  • 3 år fulltid
  • Opplæringsdel på 30 studiepoeng og en vitenskapelig avhandling
  • Avsluttes med offentlig prøveforelesning og disputas

Ressurser og verktøy


For alle på programmet


For stipendiater ansatt på TF

Er du stipendiat på TF, finner du informasjon om blant annet driftsmidler, pliktarbeid, lønn, permisjon, sykdom, og forlengelse på disse sidene.


Doktorgradskandidater

En oversikt over alle doktorgradskandidatene ved fakultetet.

Disputaser

Dr.philos.

En annen vei til doktorgrad.

Kontakt oss

Har du spørsmål om forskerutdanningen ved Det teologiske fakultet?

Kontakt forskningsrådgiver Hege Handberg