Tidligere arrangementer

Tid og sted: 24. mai 2019 10:1511:00, Domus Theologica, auditorium U40

Adelheid Hillestad avholder prøveforelesning over oppgitt emne.

Tid og sted: 7. feb. 2019 16:1518:00, Biblioteket, Det teologiske fakultet, Domus Theologica, Blindernveien 9

Knut Inge Riksen avholder prøveforelesning over oppgitt emne og over selvvalgt emne.

Tid og sted: 19. des. 2018 10:1511:00, Domus Theologica, The library
Tid og sted: 13. des. 2018 10:1511:00, Domus Theologica, auditorium U40

Asla Maria Bø Fuglestad avholder prøveforelesning over oppgitt emne.

Tid og sted: 30. nov. 2018 10:1511:00, Domus Theologica, Auditorium U40
Tid og sted: 14. sep. 2018 10:1511:00, Sámi allaskuvla/Samisk høgskole i Kautokeino / Guovdageaidnu, rom Sáhkaskáidi, U1_080

Lovisa Mienna Sjöberg avholder prøveforelesning over oppgitt emne.

Tid og sted: 24. mai 2018 16:1518:00, U 40, Det teologiske fakultet, Domus Theologica, Blindernveien 9

Mette Nygård avholder prøveforelesning over oppgitt emne og over selvvalgt emne.

Tid og sted: 21. apr. 2017 10:1511:00, Domus Theologica, auditorium U40

Ole Jakob Løland avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Jacob Taubes og Slavoj Žižek both articulate the figure of Paul as an 'anti-liberal' figure of 'radical politics'. Why and how do these articulations, in both instances, become so thoroughly wrapped up with legacies of anti-Judaism?"

Tid og sted: 2. mars 2017 11:1512:00, Det teologiske fakultet, Blindernveien 9, Auditorium U40

Halvard Johannessen avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Drøft forholdet mellom fagfeltene praktisk teologi og studiet av kristen spiritualitet med utgangspunkt i begrepene erfaring og praksis. Legg særlig vekt på nyere, internasjonal litteratur. Hvordan kan disse fagfeltene gjensidig berike hverandre?"

Tid og sted: 16. des. 2016 10:1511:00, Domus Theologica, auditorium U40, Blindernveien 9

Stefanie Schön avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Feminist Biblical Criticism: Past Achievements, Future Potential"

Tid og sted: 9. des. 2016 10:1511:00, Domus Theologica, Blindernveien 9, auditorium U40

Leonora Onarheim Bergsjø avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Gjennomfør en teologisk diskusjon av den estetiske sansning med utgangspunkt i verket "Das Richter-Fenster" (2007) i Kølnerdomen"

Tid og sted: 3. nov. 2016 17:1519:00, Det teologiske fakultet, Domus Theologica, Blindernveien 9

Einar Vannebo avholder prøveforelesning over oppgitt emne og over selvvalgt emne.

Tid og sted: 7. okt. 2016 10:1511:00, Domus Theologica, Auditorium U40, Blindernveien 9

Kaia D. M. S. Rønsdal avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

“Migrant bodies, and vulnerability caused by cities. Take as a point of departure the attached texts of Katheryn Tanner in her preface to: Spirits in the Cities. Searching for Soul in the Urban Landscape, and Ada María Isasi-Díaz's Chapter 5.”

Tid og sted: 30. sep. 2016 10:1511:00, Domus Theologica, Blindernveien 9, auditorium U40

Åste Dokka avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Redegjør for og diskutér forholdet mellom død, oppstandelse og forsoning, med utgangspunkt i Jürgen Moltmann tenkning. Stofftilfanget er omfattende, så eskatologibindet The Coming of God (1995 og senere), særlig overveielsene om oppstandelse og evig liv i kapitel 4 kan være en nyttig inngang til hans tenkemåte. Diskutér også på hvilken måte Nancy L. Eieslands kristologisk funderte overveielser i The Disabled God. Toward a Liberatory Theology of Disability kan være fruktbare for nytenkning om oppstandelsen.»

Tid og sted: 3. juni 2016 10:1511:00, Domus Theologica, Blindernveien 9, Auditorium U40

Samuel Etikpah avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Account for the internal organization of the Kundum festival as an ordered whole in terms of the different modes of ritual speaking it mobilizes (mythological narratives, singing, liturgical pronouncements, fundraising speeches, etc.).

Tid og sted: 6. mai 2016 10:1511:00, Auditorium U40, Blindernveien 9, Domus Theologica.

Anders Martinsen avholder prøveforelesning over oppgitt emne: “History and Translation: Is the Past a Discursive Construct?”

Tid og sted: 18. nov. 2015 10:1511:00, Domus Theologica, Blindernveien 9, Auditorium U40

Levi Geir Eidhamar avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Drøft forholdet mellom dagliglivets moralske utfordringer og hypotetiske etiske resonnementer med tanke på mulige implikasjoner for studier av minoritetsungdom og etikk."

Tid og sted: 14. aug. 2015 10:1511:00, Domus Theologica, Blindernveien 9, Auditorium U40

Vebjørn Horsfjord avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Theology of Religions in the ACW-process".

Tid og sted: 4. des. 2014 17:1518:00, Domus Theologica, Blindernveien 9, auditorium U40

Elisabeth Tveito Johnsen avholder prøveforelesning over oppgitt emne:  "Hvilke følger kan ditt avhandlingsarbeid ha for teologien i trosopplæringen?"

Tid og sted: 4. sep. 2014 17:1518:00, Domus theologica, auditorium U40

Margunn Sandal avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Den gotiske katedralen som bygd teologi - og kyrkjeideal".

Tid og sted: 10. juni 2014 17:1518:00, Domus theologica, auditorium U40

Master Bjørn Ole Hovda ved Det teologiske fakultet avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "The controversy between Gnesio-Lutherans and Philippists: Its transmission to and significance in Denmark-Norway".

Tid og sted: 17. des. 2013 17:1518:00, Domus theologica, auditorium U40

Master Gunnfrid Ljones Øierud ved Det teologiske fakultet avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Drøft forholdet mellom avhandlingens tre gudstjenester med henblikk på de differensieringsstrategiene som benyttes så vel i forhold til hverdagserfaringer som i forholdet dem imellom. Knytt drøftingen til riteteoriene til Cathrine Bell, Roy Rappaport og Harvey Whitehouse."

Tid: 28. nov. 2013 17:1518:00

Syprian Hilinti avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Conflict or cooperation; problems and prospects? The interaction between Christian faith and the indigenous religions of Tanzania".

Tid og sted: 7. nov. 2013 17:1519:00, Domus Theologica, auditorium U40

Dag Norheim avholder prøveforelesning over oppgitt emne og selvvalgt emene.

Tid og sted: 30. mai 2013 17:1518:00, Auditorium U40, Domus Theologica, Blindernveien 9

Jon Øygarden Flæten ved Det teologiske fakultet avholder prøveforelesning over oppgitt emne. Tittelen er: "Receptions of Late Medieval Mysticism in Early Lutheran Spirituality".