Gjesteforelesninger

Professor Catherine Cornille
Publisert 28. okt. 2019 15:08

Catherine Cornille is Professor of Comparative Theology, Boston College

Publisert 1. mars 2017 14:51

I 2017 markeres internasjonalt 500-årsjubileet for den lutherske reformasjonen. I anerkjennelsen av den brede samfunns-betydningen reformasjonen har hatt, arrangerer UiO en tverr-fakultær seminarrekke. 21. januar var fokuset på reformasjon og teologi.

Publisert 1. feb. 2017 12:52

Universitetet i Oslo markerer 500-årsjubileet for reformasjonen med en tverrfakultær seminarrekke

Publisert 21. okt. 2016 13:05

The Mowinckel lecturer 2016 is Professor Ehud Ben Zvi, University of Alberta, Canada.

Publisert 21. okt. 2016 12:59

Årets Mowinckel-foreleser er professor Francis Landy, University of Alberta, Canada.

Publisert 12. okt. 2016 13:48

This lecture will consider the impact of em-bodying the figure of the nun – giving the nun a body, and a queer and sexualized body at that – on the communities within which the Sisters work, on the Sisters themselves, and in the broader imaginary as it relates to who and what nuns are, what they do, and the sacredness or sacrilege of queer embodiment. 

Publisert 2. sep. 2015 17:04

Antropolog Anna Fedele fra Center for Research in Anthropology (CRIA) of the Lisbon University Institute (ISCTE-IUL) er årets Aasta Hansteen-foreleser 2015 med tittelen: "Turning Christianity upside down? Mary Magdalene pilgrimages as forms of social and religious critique"

Publisert 11. sep. 2014 14:41

Professor dr. Niels Jørgen Cappelørn, Københavns Universitet, er av Universitetsstyret den 26. november 2013 oppnevnt som ny æresdoktor ved Det teologiske fakultet.

 

 

Publisert 25. aug. 2014 14:23

Professor Catherine Keller fra Drew University er årets Aasta Hansteen-foreleser 2014 med tittel: "A Democracy of Fellow Creatures - Feminist Theology and Planetary Entanglement"

Publisert 15. okt. 2013 11:00

Guest lecture by professor Gerald West.

Publisert 15. okt. 2013 11:00

Guest lecture by John J. Thatamanil.

Publisert 30. sep. 2013 15:33

Fredag 20. september besøkte professor John G. Barclay fra Durham University (UK) fakultetet. Han holdt årets Dahl-forelesning, den sjette i rekken; "Pure Grace? Disencumbering Paul to recover his distinctive Jewish theology of gift".

Publisert 27. aug. 2013 18:59

Førsteamanuensis Sa'diyya Shaikh fra Department of Religious Studies, University of Cape Town, South Africa, var årets Aasta Hansteen foreleser i 2013. Tittel på forelesning var: "Feminism and Politics of 'Experience' for the Study of Islam"

Publisert 22. nov. 2012 13:51

Dahl-forelesningen arrangeres med jevne mellomrom, og skal fremme teologisk forskning innenfor Nils Alstrup Dahls forskningsfelt. Nils Alstrup Dahl (1911-2001) var en av de mest inflytelsesrike norske teologer på 1900-tallet.

Publisert 22. nov. 2012 13:51

Mandag 15. mars besøkte professor Margaret M. Mitchell fra University of Chicago fakultetet. Hun holdt årets Dahl-forelesning, den fjerde i rekken.

Publisert 25. okt. 2012 14:44

Professor Edward Soja fra UCLA holdt 25. oktober 2012 en gjesteforelesning over tematikken "Thirdspace and the Transdisciplinary Spatial Turn" på Det teologiske fakultet.

Publisert 7. feb. 2011 13:32

Jason Brian Santos (Princeton): Taizé and the Simplicity of Spiritual Formation . Lecture .

Lecture held at seminar about Taizé at The Faculty of Theology, University of Oslo, 17th September 2010 as part of a joint project supported by The Church Council for Christian Education. 

Publisert 4. nov. 2010 14:08

Professor John Lippitt foreleser over temaet: "Kierkegaard and the Problem of Self-Love". 03. novmeber 2010

Publisert 1. okt. 2010 13:17

First Separation, then Creation On the verb bara in Genesis 1 and Genesis 6-9

Publisert 16. mars 2010 15:19

Niels Astrup Dahl-forelesningen 2007 ble holdt av Alan F. Segal, professor of Religion og Ingeborg Rennert Professor of Jewish Studies ved Barnard College, Columbia University.

Publisert 3. sep. 2009 11:13

Gjesteforelesning ved professor Eric Ziolkowski: "Evil children in religion, literature and art" 15. oktober 2008

   
Publisert 3. sep. 2009 11:08

Mowinckelforelesningen 2008: professor Carol Meyers "In the Household and Beyond: The Social World of Israelite Women"

Publisert 3. sep. 2009 10:54

Gjesteforelesning ved Prof. David Tracy - On Naming the Religious Real as the Infinite:  the Void, the Open, the Good, God. 01.10.2008

Publisert 3. sep. 2009 10:51

Siddiqui Ataullah - Can Muslims exist in a Plural Society? -  11. oktober.

Publisert 3. sep. 2009 10:50

"Refleksjoner over en plastpose" Forelesning ved professor Svein Aage Christoffersen - 18 aug 2008