2010 Nils Astrup Dahl Lecture: Introduksjon ved Dekan Trygve Wyller

Dahl-forelesningen arrangeres med jevne mellomrom, og skal fremme teologisk forskning innenfor Nils Alstrup Dahls forskningsfelt. Nils Alstrup Dahl (1911-2001) var en av de mest inflytelsesrike norske teologer på 1900-tallet.

Publisert 22. nov. 2012 13:51 - Sist endret 2. sep. 2015 16:31