2010 Nils Astrup Dahl Lecture: Professor Margaret M. Mitchell on the topic: The Continuing Problem of Particularity and Universality within the corpus Paulinum: The Test Case of Chrysostom on Romans 16:3.

Mandag 15. mars besøkte professor Margaret M. Mitchell fra University of Chicago fakultetet. Hun holdt årets Dahl-forelesning, den fjerde i rekken.

Margaret Mitchell er Professor i Det nye testamentet og tidlig kristen litteratur ved Divinity School på University of Chicago. Hun har i sin forskning vært opptatt av den litterære kulturen som utgjør den tidlige kristne litteraturens kontekst, og deres forhold til den gresk-romerske verden i en videre forstand.et.

Dahl-forelesningen arrangeres med jevne mellomrom, og skal fremme teologisk forskning innenfor Nils Alstrup Dahls forskningsfelt. Nils Alstrup Dahl (1911-2001) var en av de mest inflytelsesrike norske teologer på 1900-tallet.

  • I likhet med Mowinckelforelesningene blir Dahl-forelesningene publisert i Studia Theologica, det nordiske, teologiske forskningstidsskriftet.
Publisert 22. nov. 2012 13:51 - Sist endret 2. sep. 2015 16:30