Niels Astrup Dahl-forelesninger

Publisert 30. sep. 2013 15:33

Fredag 20. september besøkte professor John G. Barclay fra Durham University (UK) fakultetet. Han holdt årets Dahl-forelesning, den sjette i rekken; "Pure Grace? Disencumbering Paul to recover his distinctive Jewish theology of gift".

Publisert 22. nov. 2012 13:51

Dahl-forelesningen arrangeres med jevne mellomrom, og skal fremme teologisk forskning innenfor Nils Alstrup Dahls forskningsfelt. Nils Alstrup Dahl (1911-2001) var en av de mest inflytelsesrike norske teologer på 1900-tallet.

Publisert 22. nov. 2012 13:51

Mandag 15. mars besøkte professor Margaret M. Mitchell fra University of Chicago fakultetet. Hun holdt årets Dahl-forelesning, den fjerde i rekken.

Publisert 16. mars 2010 15:19

Niels Astrup Dahl-forelesningen 2007 ble holdt av Alan F. Segal, professor of Religion og Ingeborg Rennert Professor of Jewish Studies ved Barnard College, Columbia University.