Dahl forelesning 2013 ved professor John G. Barclay

Fredag 20. september besøkte professor John G. Barclay fra Durham University (UK) fakultetet. Han holdt årets Dahl-forelesning, den sjette i rekken; "Pure Grace? Disencumbering Paul to recover his distinctive Jewish theology of gift".

Kilde: http://www.dur.ac.uk/

Årets Dahl-forelesning går inn i diskusjonen om 'den nye Paulus': var Paulus forløper for protestantisk teologi, eller primært engasjert i en indre jødisk diskusjon?

Dahl-forelesningen er den internasjonale forelesningen i Det nye testamente til minne om professor Nils Alstrup Dahl (1911-2001).

Professor John G. Barclay fra Durham University, UK, er en av de mest sentrale Paulus-forskere idag, og på årets Dahl-forelesning tok han opp tema fra sin nye bok om Paulus som utkommer høsten 2013.

Publisert 30. sep. 2013 15:33 - Sist endret 14. sep. 2015 14:04