Niels Jørgen Cappelørn ny æresedoktor ved Det teologiske fakultet

Professor dr. Niels Jørgen Cappelørn, Københavns Universitet, er av Universitetsstyret den 26. november 2013 oppnevnt som ny æresdoktor ved Det teologiske fakultet.

 

 

Cappelørn er professor i Kierkegaardstudier ved Det teologiske fakultet i København. Han har vært direktør for Søren Kierkegaard Forskningscenteret fra dets opprettelse i 1994, og regnes i dag som en av de fremste kjennere av Søren Kierkegaards forfatterskap. Cappelørn er en drivkraft bak senterets nyutgivelse av Kierkegaards verker i 55 bind, samtidig har han vært sentral i internasjonaliseringen av Kierkegaard-forskningen.

Professor Cappelørn har en faglig kompetanse som vil gi Universitetet en æresdoktor på høyt internasjonalt nivå. Kierkegaards forfatterskap spiller en betydelig rolle i nyere filosofi, litteratur og teologi og preger både kompetanse og debattsituasjonen i de fleste vestlige land. Den grunnleggende modernitetskritikken som kommer til uttrykk hos Kierkegaard er en avgjørende forutsetning for dagens filosofiske og teologiske forskning.

Publisert 11. sep. 2014 14:41 - Sist endret 11. sep. 2014 14:41