Aasta Hansteen forelesningen 2014

Professor Catherine Keller fra Drew University er årets Aasta Hansteen-foreleser 2014 med tittel: "A Democracy of Fellow Creatures - Feminist Theology and Planetary Entanglement"

25. aug. 2014 11:00 - 12:00, U40, Domus Theologica

Faglig ansvar for hele Aasta Hansteen arrangementet:

Professor Jone Salomonsen

 

Program

 

Forelesning mandag 25. august kl. 11-12, U40

Professor Catherine Keller.

Catherine Keller er professor i konstruktiv teologi ved Drew University, USA. I forelesningen stiller Keller et radikalt spørsmål: dersom alt liv er «entangled», bør også det ikke-menneskelige representeres i demokratiet? Og i så fall, hvordan og utfra hvilken skala?  For hvem vil dette gjøre en forskjell? Hun anvender feministisk tenkning og ny materialitetsteori for å besvare spørsmålet og er inspirert av både Alfred North Whitehead, Karen Barad og Bruno Latour. Både politikkens demokratibegrep og teologiens antroposentrisme blir utfordret. Åpent for alle.

 

Seminar mandag 25. august kl. 13-15, rom 214

Professor Catherine Keller

Marianne Lien, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, og

Sturla Stålsett, professor i diakoni, religion og samfunn ved Det teologiske menighetsfakultet, innleder til debatt med Keller gjennom to forberedte responser til forelesningen. Åpent for alle.

 

Rundbordsamtale tirsdag 26. august kl.10-12 på TF

Med professor Catherine Keller.

Dette er et lav-terskel møte med Keller der PhD og MA studenter og andre som er opptatt av kjønn, teologi og klima/miljø får sjansen til å ta opp egne faglige spørsmål med henne, eller bare lytte til samtalen. Det serveres kaffe. Åpent for alle.

 

Sosial sammenkomst med/for Catherine Keller tirsdag 26. august kl.19.00

hjemme hos professor Jone Salomonsen på Røa. Åpent for alle som planlegger å delta på hele eller deler av Aasta Hansteen arrangementet. Enkel bevertning. Meld deg på til sammenkomsten på denne adressen: mari.lilleslaatten@teologi.uio.no

 

Mer informasjon om forelesningen og hele programmet for 25.-26. august

Den årlige Aasta Hansteen-forelesningen om kjønn og religion er et årlig arrangement ved fakultetet. Den første forelesningen fant sted i september 2011 som et ledd i feiringen av 200-års jubileet for Universitetet i Oslo, som også markerte 200 år med akademisk teologi i Norge.

Publisert 25. aug. 2014 14:23 - Sist endret 2. sep. 2015 16:51