Fagseminarer - Side 2

Publisert 11. nov. 2012 15:54

Hva skal det bli til med den norske folkekirken? Grunnlovsendringene har endret relasjonen mellom staten og kirken. Men da må kirken stake ut sin egen kurs. Hva må til for at den brede folkekirken, forankret i hverdag, lengsel og håp, føres videre i en ny tid?

Publisert 15. mars 2010 18:52

Professor emeritus ved Det teologiske menighetsfakultet Torleiv Austad foreleste om skilsmisse og gjengifte i forbindelse med dagsseminaret “Kirke, kjønn og samliv – fra debatt til dialog” 4. mars 2009

Publisert 15. mars 2010 18:39

Professor ved Det teologiske menighetsfakultet Gunnar Heiene foreleste om seksualitet og etikk på dagsseminaret “Kirke, kjønn og samliv – fra debatt til dialog” 4. mars 2009

Publisert 15. mars 2010 18:30

Stipendiat ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, Eivor Oftestad foreleste om barn og den nye ekteskapsloven i forbindelse med dagsseminaret “Kirke, kjønn og samliv – fra debatt til dialog” 4. mars 2009

Publisert 15. mars 2010 18:26

Stipendiat ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, Åste Dokka foreleste om samboerskap og ekteskap i forbindelse med dagsseminaret “Kirke, kjønn og samliv – fra debatt til dialog” 4. mars 2009