50 års utvikling for homofile i kirken - Halvor Moxnes

Professor ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, Halvor Moxnes gjennomgikk 50 års utvikling for homofile i kirken i forbindelse med dagsseminaret “Kirke, kjønn og samliv – fra debatt til dialog” 4. mars 2009

 

Dagsseminaret arrangeres av Presteforeningens fagutvalg for kjønn og likestilling (FAKL) i samarbeid med Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

 

Publisert 15. mars 2010 18:21 - Sist endret 22. juni 2015 16:06