Temauke høsten 2006 - Hva er da en konfirmant

Kurset tar opp ulike problemstillinger knyttet til konfirmanter, modernitet og kirke.

Hvem er dagens konfirmanter? Befinner ungdom seg i en ny modernitet som stiller nye krav til etableringen av selvet? Er individualiseringen en myte eller en erfart virkelighet i ungdommenes liv? Hvordan møter kirken konfirmantene? Hvilken teologi preger konfirmantundervisningen? Hva kan kirken tilby som gir unge mennesker livshjelp?

Publisert 15. mars 2010 19:55 - Sist endret 19. juni 2015 13:29