Samboerskap og ekteskap - Åste Dokka

Stipendiat ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, Åste Dokka foreleste om samboerskap og ekteskap i forbindelse med dagsseminaret “Kirke, kjønn og samliv – fra debatt til dialog” 4. mars 2009

 

Dagsseminaret arrangeres av Presteforeningens fagutvalg for kjønn og likestilling (FAKL) i samarbeid med Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo
 

Publisert 15. mars 2010 18:26 - Sist endret 22. juni 2015 16:08