Utfordringer til Den norske kirke - Kjell Erik Øie

Statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet Kjell Erik Øie, innledet dagsseminaret “Kirke, kjønn og samliv – fra debatt til dialog” 4. mars 2009 med å komme med utfordringer til Den norske kirke.

Dagsseminaret arrangeres av Presteforeningens fagutvalg for kjønn og likestilling (FAKL) i samarbeid med Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

 

Publisert 15. mars 2010 18:50 - Sist endret 19. juni 2015 12:19