Seriemonogami og barnefordeling - Kjetil Hafstad

Professor ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, Kjetil Hafstad foreleste over temaet seriemonogami og barnefordeling på dagsseminaret “Kirke, kjønn og samliv – fra debatt til dialog” 4. mars 2009

Dagsseminaret arrangeres av Presteforeningens fagutvalg for kjønn og likestilling (FAKL) i samarbeid med Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

 

Publisert 15. mars 2010 18:43 - Sist endret 19. juni 2015 12:17